Regulamin tworzenia stron internetowych.

 

Postanowienia ogólne.

 1. Polhost Ltd. na zlecenie Klienta tworzy stronę internetową – projekt graficzny i funkcjonalny – pozwalającą na prezentację danych w internecie.
 2. Usługa świadczona jest w ramach pakietów określonych specyfikacją.
 3. Okres Abonamentowy wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się z chwilą umieszczenia strony pod uzgodnioną domeną internetową.

Prawa autorskie i prawa pokrewne.

 1. Polhost Ltd. oświadcza, że:
  • majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze stanowią jego wyłączną własność i nie są w żaden sposób ograniczone,
  • na dzień zawarcia umowy Polhost Ltd. nie znane są żadne wady prawne oferowanej usługi.
  • Z chwilą uruchomienia usługi Polhost Ltd. udziela Klientowi czasowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze.
 2. Udzielona licencja upoważnia Klienta do:
  • korzystania z usługi w sposób opisany w Regulaminie,
  • wprowadzania dowolnych zmian przewidzianych przez system informatyczny udostępniony Klientowi w ramach usługi (dotyczy pakietu opartego na CMS) z poszanowaniem obowiązującego prawa autorskiego.
 3. Udzielona licencja nie upoważnia Klienta w szczególności do:
  • oferowania usługi oraz projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze do dalszej odsprzedaży,
  • kopiowania, modyfikacji systemu informatycznego udostępnionego w ramach usługi,
  • kopiowania projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze do dalszej odsprzedaży,
  • wykorzystania elementów usługi na potrzeby zewnętrznych serwisów WWW, aplikacji, opracowań, itd.,
  • przekazywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy stronom trzecim bez zgody Polhost Ltd.
 4. W przypadku, gdyby oferowana usługa obciążona była wadą prawną, o której nie było wiadomo stronom umowy w momencie zawarcia umowy, Polhost Ltd. ma prawo do rozwiązania umowy za zwrotem całości wniesionych przez Klienta na rzecz Polhost Ltd. opłat za usługę. Całkowita odpowiedzialność Polhost Ltd. wobec Klienta nie może przekroczyć wniesionej przez Klienta na rzecz Polhost Ltd. opłaty.
 5. Klient wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej stworzonej w ramach usługi oznaczenia „Copyright © [bieżący rok] Polhost Ltd.” lub innego oznaczenia wskazującego na usługodawcę, jego ofertę lub usługę, z wykorzystaniem której powstała strona internetowa Klienta.

Zamawianie usługi tworzenia stron internetowych.

 1. Zamówienie usługi polega na wniesieniu opłaty zaliczkowej oraz na wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia usługi.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Polhost Ltd. o świadczenie usługi na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania Okresu Abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
 3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 4. Po otrzymaniu zaliczki i zamówienia Polhost Ltd.
  • kontaktuje się drogą elektroniczną z Klientem w celu uzyskania dokładnych informacji co do oczekiwań Klienta – kolorystyka, układ graficzny, opcje dodatkowe, nazwa domeny internetowej
  • w terminie 3-7 dni roboczych przedstawia Klientowi dwa wstępne projekty strony internetowej
  • do wybranego projektu nanosi zmiany do statecznego zatwierdzenia projektu
  • po akceptacji projektu strony internetowej i uzgodnieniu nazwy domeny (domena musi być wolna do rejestracji) Klient wpłaca pozostałą część należności za usługę
  • w terminie 10 dni roboczych od opłacenia całej wartości usługi, Polhost Ltd. testuje i umieszcza stronę internetową pod uzgodnioną domeną.

Postanowienia końcowe.

 1. Polhost Ltd. zamieszcza na stronie internetowej treści i grafiki przesłane przez Klienta, który oświadcza że ma do ich wyłączne prawa autorskie.
 2. Polhost Ltd. może po uzgodnieniu i na życzenia Klienta zakupić grafikę w wyspecjalizowanych serwisach.
 3. Domena internetowa jak i strona internetowa nie stanowią własności Klienta, zgodnie ze specyfikacją usługi są mu jedynie oddane w użytkowanie w Okresie Abonamentowym.
 4. W wypadku gdy Klient rezygnuje z usługi w trakcie trwania uzgodnień, do 14 dni, Polhost Ltd. zwraca mu wniesioną zaliczkę pomniejszona o koszty operacyjne w kwocie 30 GBP
 5. Przedłużenie usługi odbywa się na zasadach opisanych w OWU i cennika aktualnego na dzień dokonywania przedłużenia.
 6. Zmiana na życzenie Klienta pakietu w trakcie trwania okresu abonamentowego:
  na tańszą - nie jest możliwa do czasu upłynięcia opłaconego Okresu Abonamentowego,
  na droższą - nie wydłuża opłaconego Okresu Abonamentowego, Klient dopłaca tylko proporcjonalną różnicę do końca trwającego Okresu Abonamentowego.
 7. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie usługi „tworzenie stron internetowych” mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Umów.
 8. Regulamin w wersji z dnia 05.10.2014 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

W cookies znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji (logowania), uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności oraz w przypadku realizacji dodatkowych funkcjonalności serwisu np. liczników, sond, sklepów internetowych, serwowania reklam. Informacje zawarte w cookies mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

Jakich plików „cookies” używamy?

Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. „Cookies” sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. „Cookies” stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek, z których można korzystać na komputerach, smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki „cookies”. Można zmienić te zasady w ustawieniach przeglądarki, najczęściej w zakładce Prywatność. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookie bądź ustawić, aby przeglądarka informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w zakładce Pomoc w menu przeglądarki. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików „cookies” może mieć wpływ na wyświetlanie naszej strony oraz na możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności.

Gwarantujemy, że „cookies”, których używamy mają na celu jedynie poprawę działania serwisu, nie śledzą Użytkownika, nie są wykorzystywane do analizy pod kątem dostarczania Użytkownikowi sprofilowanych reklam lub innych celów marketingowych oraz nie zapisują informacji o stronach, które Użytkownik odwiedził w Internecie.

Uwaga! Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ polhost.co.uk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych serwisach.

Wyrażenie zgody na przechowywanie plików „cookies” i dostęp do informacji w nich zawartych.

Przechowywanie plików „cookies” i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody Użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu. Takim oprogramowaniem jest przeglądarka internetowa. Najczęściej oprogramowanie przeznaczone do przeglądania stron www (przeglądarka internetowa) domyślnie zezwala na przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika dlatego prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki. Informacja o zmianie tych ustawień jest przedstawiona poniżej.

Mozilla Firefox

W menu Narzędzia wybierz Opcje, a następnie zakładkę Prywatność. Tam możesz wyłączyć zapisywanie plików cookies w ogóle, bądź usunąć pojedyncze "ciasteczka".

Google Chrome

W menu w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz Narzędzia oraz Wyczyść dane przeglądania... Tam możesz usunąć wszystkie pliki cookies, a także, klikając Więcej informacji, przejść do strony pomocy, z której dowiesz się jak dotrzeć do zaawansowanych ustawień plików cookies.

Internet Explorer

W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe, a następnie zakładkę Prywatność. Suwakiem możesz zmieniać ogólny poziom prywatności. Możesz też określać warunki dla poszczególnych serwisów internetowych po kliknięciu przycisku Witryny.

Opera

Otwórz menu Opera i wybierz Ustawienia, a następnie Wyczyść historię przeglądania... Tam możesz usunąć pliki cookies, a także przejść do szczegółowych ustawień klikając przycisk Zarządzaj ciasteczkami...

Apple Safari

W menu Safari wybierz Preferencje, a następnie zakładkę Prywatność, gdzie możesz zarządzać plikami cookies.